Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)
Szanowni Pacjenci,
posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, by udzielać świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Nasz Personel planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz położniczą nad wszystkimi członkami rodziny (dzieci, osoby dorosłe oraz starsze), szczególnie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, pielęgnacji, diagnostyki oraz leczenia, a także rehabilitacji.

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram świadczeń POZ:
Informacja - harmonogram POZ do pobrania w formie ulotki.

REJESTRACJA
- poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00
tel. +48 884 882 221

WIZYTY STACJONARNE ORAZ TELEPORADY
- poniedziałek - piątek w godz. 9.00-13.00 oraz 15.00-18.00
Podczas wizyty - konsultacji lekarskiej istnieje możliwość, w razie wskazań medycznych, wystawienia recepty, zwolnienia lekarskiego, czy niezbędnych skierowań na badania laboratoryjne i/lub obrazowe, świadczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

WIZYTY DOMOWE
- w godzinach pracy Przychodni
W razie obecności wskazań medycznych, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zrealizowania wizyty domowej. O zasadności wizyty domowej decyduje każdorazowo lekarz.
Uwaga! W stanach zagrożenia życia, np. nagłej duszności, bólu w klatce piersiowej, utraty przytomności lub przy innych stanach zagrażających życiu należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112)!

SZCZEPIENIA, BILANSE, PATRONAŻE
- po indywidualnym ustaleniu terminu

CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKIE (iniekcje, EKG, szybkie testy diagnostyczne)
- w godzinach pracy Przychodni

KONSULTACJA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ
- po indywidualnym ustaleniu terminu

PUNKT POBRAŃ
- wtorek, czwartek w godz. 9.00-11.00

Stan na dzień: 09.06.2021 r.

Centrum Usług Medycznych Frontida, podobnie jak strona internetowa nieustannie się rozwija, zatem prosimy o śledzenie naszej strony oraz profilu Facebook.

Zapraszamy także do skorzystania z naszych usług komercyjnie, według zamieszczonego cennika.
KONTAKT: +48 884 882 221