Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
NEONATOLOGIA
NEUROLOGOPEDA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)
Szanowni Pacjenci,
posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, by udzielać świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Nasz Personel planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz położniczą nad wszystkimi członkami rodziny (dzieci, osoby dorosłe oraz starsze), szczególnie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, pielęgnacji, diagnostyki oraz leczenia, a także rehabilitacji.

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram świadczeń POZ:
Informacja - harmonogram POZ do pobrania w formie ulotki.

REJESTRACJA
- poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00
tel. +48 884 882 221

WIZYTY STACJONARNE ORAZ TELEPORADY
- poniedziałek - piątek w godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
Podczas wizyty - konsultacji lekarskiej istnieje możliwość, w razie wskazań medycznych, wystawienia recepty, zwolnienia lekarskiego, czy niezbędnych skierowań na badania laboratoryjne i/lub obrazowe, świadczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

WIZYTY DOMOWE
- w godzinach pracy Przychodni
W razie obecności wskazań medycznych, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zrealizowania wizyty domowej. O zasadności wizyty domowej decyduje każdorazowo lekarz.
Uwaga! W stanach zagrożenia życia, np. nagłej duszności, bólu w klatce piersiowej, utraty przytomności lub przy innych stanach zagrażających życiu należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112)!

SZCZEPIENIA, BILANSE, PATRONAŻE
- po indywidualnym ustaleniu terminu

CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKIE (iniekcje, EKG, szybkie testy diagnostyczne)
- w godzinach pracy Przychodni

KONSULTACJA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ
- po indywidualnym ustaleniu terminu

PUNKT POBRAŃ
- po indywidualnym ustaleniu terminu, w godz. 8.00-9.00

Stan na dzień: 26.08.2022 r.

Centrum Usług Medycznych Frontida, podobnie jak strona internetowa nieustannie się rozwija, zatem prosimy o śledzenie naszej strony oraz profilu Facebook.

Zapraszamy także do skorzystania z naszych usług komercyjnie, według zamieszczonego cennika.
KONTAKT: +48 884 882 221