Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

DEKLARACJA WYBORU
Szanowni Pacjenci,
serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia deklaracji wyboru do naszej Przychodni!

Mogą Państwo złożyć deklarację wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ, a w przypadku kobiet oraz noworodka i niemowlęcia do 8 tygodnia życia - również do położnej POZ. Deklaracja wyboru zawiera dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, aktualny numer telefonu oraz adres e-mailowy.

Poznaj nasz PERSONEL POZ

Deklarację wyboru do naszej Przychodni mogą Państwo złożyć w jednej z następujących form:
1) w postaci papierowej - osobiście;
2) w postaci elektronicznej - wysyłając skan wypełnionej i osobiście podpisanej deklaracji wyboru na adres e-mail: kontakt@przychodniafrontida.pl.
3) za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP): Instrukcja - informacje.

Uwaga! Składając deklarację wyboru do naszej Przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza oraz pielęgniarki POZ, a w przypadku kobiet lub nowonarodzonych dzieci (do 8 tygodnia życia) - również deklarację wyboru położnej POZ!

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji do wypełnienia przez Państwa z uzupełnionymi danym naszej Przychodni:

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA POZ
DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI POZ
DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ POZ
Objaśnienia deklaracji


Podstawa prawna:
art. 9-10 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. z 2020r., poz. 172, 1493)