Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
NEONATOLOGIA
NEUROLOGOPEDA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

DEKLARACJA WYBORU
Szanowni Pacjenci,
serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia deklaracji wyboru do naszej Przychodni!

Mogą Państwo złożyć deklarację wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ, a w przypadku kobiet oraz noworodka i niemowlęcia do 8 tygodnia życia - również do położnej POZ. Deklaracja wyboru zawiera dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, aktualny numer telefonu oraz adres e-mailowy.

Poznaj nasz PERSONEL POZ

Deklarację wyboru do naszej Przychodni mogą Państwo złożyć w jednej z następujących form:
1) w postaci papierowej - osobiście;
2) w postaci elektronicznej - wysyłając skan wypełnionej i osobiście podpisanej deklaracji wyboru na adres e-mail: kontakt@przychodniafrontida.pl.
3) za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP): Instrukcja - informacje.

Uwaga! Składając deklarację wyboru do naszej Przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza oraz pielęgniarki POZ, a w przypadku kobiet lub nowonarodzonych dzieci (do 8 tygodnia życia) - również deklarację wyboru położnej POZ!

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji do wypełnienia przez Państwa z uzupełnionymi danym naszej Przychodni:

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA POZ
DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI POZ
DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ POZ
Objaśnienia deklaracji


Podstawa prawna:
art. 9-10 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. z 2020r., poz. 172, 1493)