Przychodnia FRONTIDA
ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
tel.: +48 884 882 221
kontakt@przychodniafrontida.pl

O NAS
Jak dojechać?
Galeria
Nasz personel
ŚWIADCZENIA POZ (NFZ)
Złóż deklarację
Punkt pobrań
Badanie USG
Badanie RTG
Transport medyczny
Nocna Pomoc Lekarska
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
MEDYCYNA PRACY
FIZJOTERAPIA
CENNIK
KONTAKT
@przychodniafrontida
Przychodnia Frontida

PERSONEL
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Michał Jędrzejek - lekarz, specjalista medycyny rodzinnej

Główne zainteresowania zawodowe, to: medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Zawsze stara się patrzeć na pacjenta całościowo, cierpliwy oraz empatyczny. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2009-2015) oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rok akademicki 2014/2015). Specjalizację z medycyny rodzinnej uzyskał w 2021 r. Uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Laureat nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Autor oraz współautor artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych, współredaktor podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017). Laureat nagrody czasopisma „Lekarz POZ” (2021). WYKAZ PUBLIKACJI

Zawodowo i prywatnie ciągle ma nowe pomysły i sukcesywnie je realizuje. W czasie wolnym lubi spotykać się ze znajomymi. Lubi teatr, dobry film oraz podróże. W nowym miejscu chętnie próbuje nowych rzeczy, zawsze robi dużo zdjęć.